MITx 11.133x

Innen: APA BOARD


MITx: 11.133x Implementation and Evaluation of Educational Technology

Implementation and Evaluation of Educational Technology
Ez a kurzus az oktatási technológiák ismertetésével, kiválasztásával és beágyazásával foglalkozik.
Ezt a kurzust azért vettem fel, hogy segítségével a legkiválóbb eszközökkel,

a megfelelő elméleti háttér birtokában építsem fel az apaBoard 2.0-hoz tartozó oktatási rendszert.

Ez az oldalon a kurzusból idézett szöveg kiemelésekből, táblázatokból és képekből épül fel, ezt használom jegyzetnek.

MITx: 11.133x Eric Klopfer
11 133 logo.png
Eric klopfer.jpg

ASSIGNMENTS

MITx 11.133x - work

Unit 0: Welcome

Behaviorism = Bihéviorizmus

"Behaviorism posited that the brain was just like an empty slate, an empty vessel, where instruction can be poured into the brain and somehow magically we would learn it."
(Susan Yoon professor at the University of Pennsylvania)

Constructivism = Konstruktivizmus

Jean Piaget

"He came up with this theory of cognitive schema. What one does is constructs, takes in the information, and creates what we call mental maps in the brain."
(Susan Yoon)

Constructionism = Konstrukcionizmus

"If you really did hit pause and build something, what you just did, that was constructionism."
(Eric Klopfer professor at the MIT)

Seymour Papert

Piagettel együtt dolgoztak, később tovább vitte munkáját és az MIT-n kidolgozta a konstrukcionizmust.

K12

12 years of basic education (4-6 to 17-19 years)
wikipedia

Unit 1: Foundations

"So the most important thing is to start with the goals in mind not with what technology are we going to buy." (Barbara Treacy)
Ne alkalmazzunk technológiát, csak azért, hogy technológiát alkalmazzunk!
Először a célokat kell tisztázni, csak utána választanai és vásárolni technológiát!

A helyesen választott technológia segít megalapozni a következőket:

 1. Creativity - kretativitás
 2. Collaboration - együttműködés: csapatmunka során jobban rögzül az önállóan végzett feladat is.
 3. Communication - kommunikáció: XXI. sz.-i munkakörnyezet
 4. Breadth and depth - széles látókör
 5. Flexibility - rugalmasság
 6. Assessment and evaluation - felmérés és értékelés: a tanár megfigyeli a diákok eredményességét, a módszert tovább/át dolgozhatja.
 7. Efficiency - hatékonyság
"Using technology will help students prepare for a 21st century work environment that requires communicating complex ideas effectively."

Digital Learning Council in Massachusetts

Digital Learning Council in Massachusetts

online learning

blended learning

"The way I look at blended learning is it's a combination of face-to-face instruction in a bricks and mortar location and combined with some ements of working at a distance."
"So it's shifting how you're using your face-to-face time, incorporating online tools and online interaction,and making that as a very powerful whole."

SAMR

SAMR
SAMR.png
 • Substitution
 • Augmentations
 • Modification
 • Redefinition

Unit 2

FRAMES

TPACK = Technological Pedagogical Content Knowledge

Schwanbeck's framework TPACK
SchwanbeckFrameworkImage.png
TPACK-new.png

https://www.youtube.com/watch?t=36&v=FagVSQlZELY

1:1 Initiatives

1:1 kezdeményezés lényege, hogy minden diák kaphasson egy gépet.
Célja a digitális analfabetizmus megszüntetése.
Az államnak nem célja az egységesítés, a körzetek, az intézmények, a tanárok kiválaszthatják az igényeiknek legjobban megfelelő eszközöket,
így segítik elő a 1:1 oktatásban alkalmazható lehetőségeit.

Stacey Allen's rubric

Maine Learning Technology Initiative

MILT


Unit 3 Implementation

Barriers, akadályok

I5

I5 = Individualized Inventory for Integrating Instructional Innovations

JenGroffGraphic.png


Professional Development & Other Challenges

"They're willing to spend hundreds of thousands of dollars on tools and orders of magnitude less money spent on people.
But people is really where we ought to be making our investment."
(Justin Reich Director of the MIT PK-12, research scientist in the MIT Office of Digital Learning)

 • Az iskolák eszközbe ruháznak be, és a egyre kevesebbet fektetnek az emberek fizetésébe.
 • Sosem lehet teljesen felkészültnek lenni, egy oktatási anyag integrálásához.
 • Folyamatos párbeszédre van szükség!
 • A technikai fejlődés nem áll meg, folyamatosan kell fejleszteni, figyelni az újításokat.
 • Az oktatási résztvevők, roppant elfoglaltak!
 • Felnőtt félelmeink vannak amikor a tech-t K12-be integráljuk.
"Apps, A-P-P-S, it stands for adult paradigm paralysis syndrome."(Jeff Mao MLTI)

Felnőtt félelmeink vannak amikor a tech-t K12-be integráljuk, ezért szükségtelenül bonyolult rendszereket hozunk létre. Pl.: eszköz sérül, ellopják, más célra használják... megtörténnek, de nem jelentős tényezői a rendszernek.
A gyakorlatban inkább egyéb problémák jelentkeznek pl.:

 • Kapcsolódik-e elég támogatás?
 • Hogyan lehet egy tanár napjába beépíteni a tech-el való foglalkozást?
 • Hogyan lehet értékelni egy diák munkáját?

Activity Break: If You Give a Student Technology

Use & Misuse of Technology

"So I think if we can surround schools with goals that lead them to develop the kinds of technologies that students are going to use in their everyday lives, that's a big step." (Dr. Richard Halverson)

 • Az adott időszakra (hónap, félév) állított célok tiszták kell legyenek!
 • A diákok értékelését rövid időn belül kell megoldani!
 • Csoportmunka révén hatványozottan nő a hatékonyság.
"by implementing social learning structures so that students in these remedial math classes are studying together,
they've cut the dropout rate for the class by 50%."

Csoportmunka révén hatványozottan nő a hatékonyság, sikeresség, gyorsaság, tanórányi időket lehet megspórolni.
A diákok hozzáférnek online anyagokhoz, wiki-khez, videókhoz, chat-elhetnek egymással.


Educational Technology Start-Ups

 • ingyenesen kipróbálási lehetőség
 • oktatási start-up 1 extra év

figyelemzavar:
pl. az internet használat növelheti a figyelemzavart, de technológia által elérhető különböző megközelítések révén, a diák érdeklődővé válik.
Érdekelté válik a tanulásban.

Az ipar számol az iskolák, lehetséges kertével, ezt igyekszik mérlegelni mikor árat szab.

Ezért is fontosak kipróbálási lehetőségek.

A kipróbálást során párbeszédre és felügyelésre van szükség, hogy a felhasználói visszajelzések alapján fejleszteni és javítani lehessen.

Fontos - főleg kezdő tanárok esetében, hogy a teljes rendszerre és annak működének leírására vonatkozó leírást adjunk!